Procol Harum

Beyond
the Pale 

PH on stage | PH on record | PH in print | BtP features | What's new | Interact with BtP | For sale | Site search | Home

Øystein Dolmen knocked down in front of 40,000 fans

70s' star got furious when Every Time we Meet star grabbed the microphone


I «Hver gang vi møtes», som sendes lørdag kveld på TV 2, røper artistene sine verste scenemareritt.

In the programme Every Time we Meet, aired Saturday nights on TV2, artists reveal their worst stage nightmares.

Var konferansier

Halvdan Sivertsens verste var på Os ved Bergen.

– Det var syv betalende tilskuere, og to ville helst ha Bjøro Håland, det sa de mellom hver låt, sier Sivertsen.

Men dette blir for småtteri og regne mot Øysten Dolmen fra Knutsen og Ludvigsens opplevelse under en festival på 70-tallet.

Den populære artisten hadde ikke en god dag på jobb under Ragnarock i 1974. Festivalen ble i sin tid omtalt som en «skandale» av Dagbladet.

– Den verste opplevelsen vår var ikke foran syv, men 40 000. Knutsen og Ludvigsen skulle være konferansierer. Det var ingenting som virket på festivalen. Jeg kunne sittet og fortalt i timesvis om hva som ikke virket, og hva som gikk til helvete, sier Dolmen i «Hver gang vi møtes».


Master of ceremonies

Halvdan Sivertsen's worst was at Os, outside Bergen.

'There were seven paying spectators, and two of them would rather have heard Bjøre Håland; they said so between each song,' says Sivertsen.

But this is nothing compared to what Øystein Dolmen from 'Knutsen and Ludvigsen' experienced at a festival in the 70s.

The popular musician didn't have a good day at work at the Ragnarock Festival in 1974. The festival was at the time called a scandal by Dagbladet (the Norwegian newspaper).

'Our worst experience was not in front of seven, but 40,000. 'Knutsen and Ludvigsen' were masters of ceremonies. Nothing was right at the festival. I could talk for hours about what didn't work, and what went to Hell,' says Dolmen in Every Time we Meet.

Det var da Procol Harum gikk på scenen det ble dramatikk. Bandet hadde sin storhetstid på 60- og 70-tallet, og svært mange festivalgjengere hadde møtt opp for å få med seg den musikalske godbiten.

– Endelig kom «Procol Harum» på scenen, og de var svær på den tida der. Da hadde folk ventet i fem timer i alle fall. Det var jubel uten like. Og han Gary Brooker, satte i gang med åpningskordene til «A Whiter Shade of Pale». Lang fin intro, forteller Dolmen videre.


It was when Procol Harum took the stage that the drama started. The band had their heyday in the 60s and 70s, and many festival-goers came to experience this musical treat.

Finally Procol Harum came on, and they were big at that time. By then people had waited for at least five hours. There were unending cheers. And Gary Brooker started the opening chords of A Whiter Shade of Pale. 'A long intro,' Dolmen goes on to explain.

Slått ned

Selv sto han og medkonferansier Gustav Lorentzen backstage, da de får en dramatisk beskjed.

– Vi står bak scenen, og så får vi plutselig beskjed om at en dame har fått en overdose rett baki der, så vi må ha tak i en doktor, fort. Og det var ikke en doktor der. Så jeg ble bare sendt hodestups inn på scenen. Og akkurat i det Gary Brooker bøyer seg frem for å starte sangen, så tar
jeg mikrofonen hans, og får sagt «er det en le...», og der får jeg en under haka så jeg bare fær og spreller på scenen, mens 40 000 mennesker står og roper «ja!! Mer!», sier Dolmen.

– Han slo deg ned, spør Elvira Nikolaisen.

– Ja, rett og slett, røper Dolmen.

I tillegg røper Anne Grete Preus hvordan en person gikk løs på bandets utstyr med øks. Hvordan det gikk avsløres i kveldens program, hvor også de andre artistene deler sine verste opplevelser på scenenKnocked down

He was standing backstage with co-host Gustav Lorentzen, when they got a dramatic message.

'We're standing backstage, and suddenly we get a message that a woman has overdosed just behind us, so we need a doctor, fast. And there was no doctor to hand. So I was sent headlong on to the stage. And just as Gary Brooker leans forward to
start the song, I grab his microphone, and manage to say, 'Is there a doc ...' – and then I get a punch under the chin, so I just go headlong on the stage, while 40,000 people stand up and cry 'Yes, more!',' says Dolmen.

'He knocked you down?' asked Elvira Nikolaisen.

'Yes, exactly that,' Dolmen reveals.

After that Anne Grete Preus reveals how a person attacked her band's equipment with an axe. How that happened is revealed in tonight's programme, where the other musicians also share their worst moments on stage.


Published by TV2 here, where you can also see a video of Øystein Dolmen telling about his encounter with Gary Brooker's fist.

[trans. Jens/Roland]

Jens adds: 'Halvdan Sivertsen had a much better meeting with Procol Harum some 31 years later in his hometown Bodø. He can be seen pictured with my son, Torjus, here'.


More Features at BtP
 

PH on stage | PH on record | PH in print | BtP features | What's new | Interact with BtP | For sale | Site search | Home