Procol Harum

Beyond
the Pale

PH on stage | PH on record | PH in print | BtP features | What's new | Interact with BtP | For sale | Site search | Home

Procol Harum at Aalborg, Denmark

Review by Ove Nørhave • 20 January 2011


Prægtig Procol
Magnificent  Procol * * * * *

'Now we're gonna wind this up a bit. Let's see what this little underground band can do. Are you ready to rock?' Sangeren og sangskriveren og ikke mindst legenden Gary Brooker ligner det, han er; en nobel og distingveret herre på næsten 66 år - og så alligevel ikke helt.

"Now we're gonna wind this up a bit. Let's see what this little underground band can do. Are you ready to rock?” The singer and writer, and not least the legend, Gary Brooker looks like what he is: a noble distinguished gentleman of almost 66 – and then again not quite.

For han gynger og svajer og kan slet ikke holde sig i ro på sin flygelbænk, og til allersidst, i ekstranummeret "Into the Flood", gør han absolut intet for at skjule, at han hellere end gerne efterligner violinisternes karakteristiske bevægelser, når han da ikke foretager visse tilløb til at dirigere næsten lige så intenst som dirigenten David Firman. Og aftenens hovednummer, kendingsmelodien, temaet, der om noget har klæbet til Brooker og projektet Procol Harums navn siden gennembruddet for 44 år siden, "A Whiter Shade of Pale"? Ja, det er næppe nogensinde tidligere blevet præsenteret så smukt og så elegant og så yndefuldt som her i intens samklang mellem de fem mand i bandet og de uhyre velspillende og velsyngende kræfter i henholdsvis DR UnderholdningsOrkestret og DR VokalEnsemblet.

He is rocking and rolling and can't sit still on his piano-stool, and at the end, in the encore Into the Flood he does absolutely nothing to hide the fact that he is imitating a violin player's characteristic movements, or when he is trying to conduct as intensely as the conductor David Firman. And the main act, their most famous song that indeed has been associated with Brooker and Procol Harum since their launch 44 years ago – A Whiter Shade of Pale: well it has hardly ever been presented more beautifully, more elegantly and with more grace than in this intense moment with the five players in the band accompanied by the fantastic skilled musicians and singers in the DR UnderholdningsOrkesteret and the DR VokalEnsemble.

Som den godt to timer lange koncert skrider frem, bliver det imidlertid stadig mere ærgerligt, at ét og kun ét nummer hænger fast i bevidstheden hos mange, når samtaleemnet bliver drejet ind på Procol Harum. For Brooker & Co. har så meget andet og mere i posen end netop "A Whiter Shade of Pale", ikke mindst en formidabel kæde af veldrejede ballader med den flotte og stærkt iørespringende "Sympathy for the Hard of Hearing" (en hyldest til en krigsveteran af en nabo, som har mistet noget af sin hørelse) forrest sammen med den lette "Homburg". Og den helt anderledes pompøse, men mindst lige så medrivende "A Salty Dog". For da slet ikke at tale om det dramatisk symfonisk rockende åbningsnummer "Grand Hotel", komplet med pompøst kor og det hele.

As the evening proceeds it is becoming  more and more obvious what a pity it is that only one song is remembered when people are talking about Procol Harum. Brooker and co. have so much more to come up with than just A Whiter Shade of Pale. The immense number of great songs is this evening  introduced by Symphathy for the Hard of Hearing (a tribute to an old neighbour  who has lost his ability to hear) and the more easy-going Homburg, not to forget the grandiose but just as spellbinding song A Salty Dog. And not forgetting  the symphonic  rocking opening Grand Hotel, stately choir and all.

For efter 44 år er Procol Harum stadig ikke sådan at sætte på formel - snart sart-poetisk i sit udtryk, snart bombastisk på kanten til det kantede. Med knaldhårde ryk i heavyrock-strengene her og der, før poesien igen bryder frem. I betragtning af, hvor konstruerede og ret komplekse, langt de fleste af Procol Harums mere lytte- end nytårsfest-venlige sange er, så er det egentlig tankevækkende, hvor aldeles udmærket de egner sig til en livesituation for netop et andægtigt lyttende publikum. Så lever man gerne med, at lydbilledet her og der bliver noget massivt, fordi underholdningsorkester og kor i flere numre må kæmpe for at få opmærksomhed - det kan undre, at enkelte af sangene ikke er blevet arrangeret bare en anelse mere om for at give det store backing-orkester og -kor bare en smule bedre plads.

Even after 44 years Procol Harum can't be labelled – at one point they are poetic, at another they are bombastic – at certain points even heavy rock is replaced by poetry. Considering how complex most of Procol Harum's songs are it is quite thought-provoking how great they sound performed live before an attentive audience. You can at this point accept that the sound is a bit massive, because the orchestra and choir have to work to get the attention and one can wonder why some of the songs haven't been re-cast a bit to give more space for the huge orchestra and choir.

Hvad angår selve lyden, så står den aldeles krystalklart ned i mindste detalje - så det er altså helt op til (professionelle) musikere og teknikere selv at skabe en ordentlig lyd i Aalborghallen. Det kan lade sig gøre. Og så i øvrigt endnu engang: Respekt for et orkester, der må have sunget og spillet samtlige 16 numre tusindvis af gange - og alligevel formår at blive ved med at tilføre dem en stor grad af friskhed, ikke mindst netop "A Whiter Shade of Pale", hvor specielt Brooker virker, som om han bestemt ikke er færdig med den. Her som så mange andre steder har hans stolte, magtfulde stemme sjældent lydt bedre.

About the sound, it is crystal clear to the smallest detail so it is obviously a job for professionals (musicians and technicians) to create a proper sound – even in Aalborghallen. And then again: deep respect for a band who must have sung these sixteen songs thousands of times and yet they add a certain amount of freshness especially to A Whiter Shade of Pale – a song that Brooker certainly still doesn't seem to be tired of. His voice is still powerful and has hardly sounded better.

Det åbne spørgsmål er imidlertid, om Procol Harum i storladne, klassisk-symfoniske omgivelser holder mere end et enkelt år, eller om man skal se sig om efter andre gamle rockorkestre med hang til klassiske over- og undertoner.  Hvem ved, måske resterne af Queen, nu med Paul Rodgers? Eller Jeff Lynne med eller uden resten af det oprindelige Electric Light Orchestra?

The question is, though, if Procol Harum's grandiose, classic symphonic tunes can manage yet another year or if DR has to look for another rock band with classical style. Who knows, maybe the remains of Queen, now with Paul Rodgers? Or Jeff Lynne with or without the rest of the original Electric Light Orchestra?

P.S.: DR VokalEnsemblet fortjener lige endnu et lag roser for en rygrislende smuk udlægning af Bachs "Air", forklædt som virkelig tændt acapella. Wauv!

PS The DR Vocal Ensemble deserves a tribute for their beautiful and spine thrilling version of Bach's Air – really lovely a capella. Wow!

Ove Nørhave / ove.noerhave@nordjyske.dk

Trans. for BtP by Pia Vinther, and scan by Mogens Vinther ... thanks!


Procol dates in 2011

PH on stage | PH on record | PH in print | BtP features | What's new | Interact with BtP | For sale | Site search | Home